Ett vidgat klassrum - om lärande ute och inne
: En jämförelse mellan olika pedagogers syn på inom - och utomhusundervisning

 • Ann Herdmo
 • Ingrid Ekdal

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte med studien är att öka kunskapen om undervisning utomhus för att variera klassrumsundervisning och integrera undervisning utomhus till en helhet. Ett strategiskt urval gjordes där intervjufrågor ställdes till pedagoger. Likheter och skillnader jämfördes mellan pedagoger som arbetar efter Friluftsfrämjandets pedagogiska idé ”I Ur och skur” och pedagoger som arbetar utan naturinriktning. I bakgrunden redogörs för hur elevaktiva metoder kan vara ett sätt för utom- och inomhusundervisning där inga tydliga gränser finns. Det är elevernas lärande i en process som står i centrum. Pedagogerna i studien är entusiastiska till att använda naturen i undervisningen. Några använder naturen som ett ”komplement” till klassrummet medan andra framkallar lärandemiljöer där naturen blir en del av elevernas lärande. Resultatet av studien visar att integration sker när eleven med alla sinnen får upptäcka och uppleva. Med engagemang och kunskap möter pedagogerna eleven aktivt där den befinner sig, vilket är en av läroplanens intentioner. Slutsatsen är att integrering mellan undervisning utomhus och inomhus är en förutsättning för att skapa ett vidgat klassrum och kunna möta alla elever.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '