Evaluating Methods for Optical Character Recognition on a Mobile Platform
: comparing standard computer vision techniques with deep learning in the context of scanning prescription medicine labels

  • Jonathon Bisiach
  • Matej Zabkar

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-aug.-31
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Ola Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'