”Exakt när man uppnår skrivkompetens är svårt för mig att avgöra
: Vad menas egentligen?” (ISVA04-respondent) - en studie av skrivkompetens och blivande svensklärares inställning till det

 • Åsa Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är ofrånkomligt att det i dagens samhälle är oerhört viktigt att besitta skrivkompetens. Med hjälp av inblick i pågående forskning, ett kvantitativt frågeformulär och en granskning av styrdokumentens formuleringar, undersöks vad skrivkompetens innebär och hur det uppnås, samt blivande svensklärares, för grundskolans senare del och gymnasiet, inställning till skrivkompetens.

  I forskningsbakgrunden presenteras textbegreppets förändrade innebörd. Även varför skrift används framställs tillsammans med vad skrivkompetens innebär. En sociokulturell syn på språkinlärning framförs, samt hur skrivutveckling sker.

  Genom den kvantitativa undersökningen och granskning av styrdokumentens formuleringar framkommer det att skrivkompetens innebär att kunna situationsanpassa skrivandet, vilket åligger samtliga lärares ansvar att hjälpa eleverna till att behärska. Respondenter vill i sin framtida yrkesroll förbereda elevernas skrivkompetens dels för vidare studier, dels för arbete direkt efter gymnasiet, eftersom det är viktigt för att klara av samhället.

  En skillnad mellan studenterna på A-nivå och studenterna på D-nivå är att de senare ser en helhet som inte finns hos studenterna på A-nivå, vilket kan bero på att de kommit olika långt i sin utbildning.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '