Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus
: En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.

 • Fredrik Andersson
 • Mattias Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I takt med en ökande världspopulation ställs allt hårdare krav på primärproducenter att tillgodose råvaror i adekvata mängder. Forskning inom området är av stor vikt för att hitta nya hållbara källor för näringsämnen som exempelvis protein, eftersom produktionen i dagsläget för med sig många miljömässiga nackdelar. I samband med att EU godkänner insekter som livsmedel får fler upp ögonen för eventuella fördelar som de kan bidra med som råvara. Syftet med denna studien är att undersöka vilken påverkan tillsats av syrsmjöl har på färg, textur, gillande och expansion hos extruderad majskrok. Detta är ett steg i riktningen mot implementering av insekter i västerländsk kost. Genom att analysera vatten och proteinhalt i den extruderade produkten, samt mäta dess färg, textur, radiella expansion och gillande hos konsument kan insamlad data ställas mot varandra och eventuella korrelationer belysas. Resultatet från studien visar att vid högre andel syrsmjöl blir texturen kompaktare, expansionen mindre och en färgförändring sker åt det mörkare hållet. De prov med lägre andel tillsatt syrsmjöl, och därmed en bättre expansion, fick högst gillandepoäng på alla frågeställningar i ett konsumenttest.

  Tilldelningsdatum2020-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKarin Wendin (Handledare) & Arwa Mustafa (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan naturvetenskap (107)

  Nyckelord

  • extrudering
  • hussyrsa
  • acheta domesticus
  • protein
  • entomofagi

  Citera det här

  '