Experiential learning as a strategy for reducing household food waste among young Greeks

  • Despoina Chioti

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkEngelska
HandledareHanna Sepp (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Citera det här

'