Explicita och implicita attityder till överviktiga människor

 • Paula Olsson
 • Marcus Widenfors

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka explicita och implicita attityder till överviktiga människor samt om och i så fall vilken betydelse ålder, kön och vikt har i denna relation till varandra. Utifrån tidigare forskningsresultat om attityder och övervikt predicerades en skillnad mellan explicita och implicita attityder till överviktiga, där äldre har en mer negativ attityd till överviktiga än yngre, att kvinnor är mer negativa än män och underviktiga är mer negativa än normal- och överviktiga. I vår studie användes IAT (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1999) för att mäta försökspersonernas implicita attityder och en kort version av ”Fat Phobia Scale” (Bacon, Scheltema & Robinson, 2001) för att mäta deras explicita attityder. Studien omfattade 68 försökspersoner med en medelålder på 32 år och där 31 var män (46%) och 37 var kvinnor (54%). Resultaten visade på en svag icke-signifikant skillnad (r = .03) mellan det generellt explicita och det generellt implicita testresultatet. Vidare visade resultaten att det fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna i det explicita testet. 60-årsgruppen hade ett signifikant lägre explicit resultat, dvs. mindre negativa attityder till överviktiga än de övriga grupperna. Inga signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan de implicita resultaten relaterade till åldersgrupperna. Dock visade de implicita resultaten generellt sett en tendens att ju yngre man var, desto mer prefererade man normalviktiga, vilket innebar att de yngre tenderade att ha mer negativa attityder till överviktiga än de äldre. Generellt sett prefererade alla åldersgrupper mer eller mindre normalviktiga framför överviktiga. Studien kunde inte finna några signifikanta skillnader i det explicita eller implicita resultatet angående försökspersonernas attityder beroende av kön eller vikt (BMI).

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '