Exploring Teachers’ Personal Practical Knowledge about Teaching Reading Comprehension in English
: A Study of Teacher Knowledge at a University in China

 • Huiping Yu

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juni-30
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Gunilla Lindgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '