Exploring the Mental Lexicon of Pakistani L2 Learners
: the Role of Culture and L2 Knowledge in Organizing the Mental Lexicon

 • Abdul Qadir

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareEivor Lindstedt (Handledare) & Stefan Ekman (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '