Exploring Students’ Adoption of Vocabulary Learning Strategies
: A study of English majors at a university in China

 • Xu Hu

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Eivor Lindstedt (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '