Extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet
: En kvalitativ intervjustudie om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

 • Karin Bernwald
 • Agneta Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studien behandlar området extra anpassningar och särskilt stöd inom fritidshemmets verksamhet. I arbetet undersöks hur pedagoger i fritidshemmet upplever sitt arbete med elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Metoden som används vid undersökningen är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Vår studie görs med teoretisk utgångspunkt i det relationella perspektivet och syftet är att undersöka hur pedagogerna i fritidshemmet upplever att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får lämpliga anpassningar i fritidshemmet. Studiens resultat pekar på att i dagens fritidshem med stora elevgrupper blir det svårt att tillgodose anpassningar till eleverna.   

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBarbro Bruce (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • extra anpassningar. särskilt stöd
  • fritidshem
  • lärare i fritidshem

  Citera det här

  '