Extraversion i relation till arbetstillfredsställelse, utbildning, yrkesval samt utåt- eller inåtorienterat arbete

 • Helene Rydström

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt extraversion

  är relaterat till arbetstillfredsställelse, val av yrke med hög eller låg utbildning samt utåt- eller inåtriktat arbete. En enkätstudie genomfördes på anställda inom olika företag (N=140). Studien har delvis sina utgångspunkter i Furnhams studier av personlighet och arbetstillfredsställelse samt Hollands teori om arbetstillfredsställelses relation till val av yrke. Hypotesen var att deltagarna kommer att redovisa högre arbetstillfredsställelse om de har ett arbete som överensstämmer med deras personlighet. Resultaten pekar på att individer med höga och låga extraversionspoäng redovisar högre arbetstillfredsställelse om de har ett arbete som ligger nära deras personlighet. Därmed ger studien stöd åt både Furnhams studie och Hollands teori. Hypotesen om att det fria yrkesvalet fungerar bäst för personer med högre utbildning vilket innebär att personlighets överensstämmande yrkesval är vanligare för högutbildade bekräftades inte. Individer som upplever självförverkligande, meningsfullhet och som trivs antas utföra sitt arbete väl.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '