Eyes on the price
: Designing a browser extension concept to support consumers’ financial decisions in e-commerce contexts

Examensarbetets titel i översättning: Håll ögonen på priset: Design av ett webbläsartillägg för att främja konsumenters privatekonomiska beslut i kontexten av e-handel
  • Annika Madejska

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

E-handeln har förändrats de senaste åren och konsumenternas preferenser av betalningsmetoder i e-handeln förskjuts mot kredit- och debit kort och digitala plånböcker som exempelvis Paypal vilka innehåller konsumenternas kredit- och debit kort. Samtidigt skönjs ett internationellt mönster av betalningsanmärkningar och ökad skuldsättning relaterad till konsumtionskrediter. Forskning inom psykologisk ekonomi har visat att privatekonomiska hot som härstammar från skulder är en motiverande faktor för förändringar i beteendet. Det här antyder att det finns en möjlighet att designa och tillhandahålla verktyg som kan stötta individer som vill minska sina konsumtionsutgifter och fatta bättre ekonomiska beslut online. Den här studien avser att teoretiskt underbygga, föreslå och utvärdera ett designkoncept av ett webbläsartillägg som kan stötta individer vilka önskar förändra sitt beteende till att fatta bättre ekonomiska beslut i ehandelskontexter. Resultaten från utvärderingen av prototypen och den semistrukturerade intervjun indikerar att positiva interventioner levererade via ett webbläsartillägg som designats att avbryta skadligt spenderande i ehandelskontexter, hyser potential att förändra beteenndet. I synnerhet för individer som frivilligt väljer att använda verktyget och som därmed är motiverade till förändring. Resultaten kan ligga till grund för vidare forskning i design för hållbart välmående inom det privatekonomiska området liksom vidare forskning gällande design för självadministrering av positiva interventioner via digital teknologi.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMontathar Faraon (Handledare), Kristoffer Åberg (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Digital design

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

  • design för hållbart välmående
  • ekonomiskt beteende
  • boosting
  • positiva interventioner
  • positiva aktiviteter
  • konceptdriven designforskning

Citera det här

'