Färger och förtroende i e-handel

 • Starfighter Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Färgerna på en webbsida har potential att direkt påverka användarens uppfattning om webbsidan, dess trovärdighet och känslan av förtroende. Användaresuppfattning om färg varierar starkt beroende på kontext och över tid. Syftet med detta examensarbetet är att undersöka på vilket sätt och varför vissa färgnyanser påverkar förtroendet hos besökare av webbplatser med inriktning mot e-handel och specifikt kring musik, och på så sätt bidra till en framtida färgrepertoar för webbdesigners. Detta undersöktes med hjälp av fyra färgmässigt varierade fiktiva webbsidor, ett mindre skattningssystem och semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med sex personer mellan 30 och 45 år bosatta i Sverige. Det framkom att grön färg kunde förmedla önskad känsla på en webbsida avsedd för musikförsäljning och deltagarna beskrev det som en bra kompromiss mellan affärsmannamässighet och entusiasm. Detta understryker vikten av att ha en färgrepertoar som designer där färger väljs ut inte bara efter vad som ser bra ut tillsammans utan även är anpassat efter både kontext och målgrupp. 

Tilldelningsdatum2021-juni-18
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)
 • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

 • färg
 • förtroende
 • e-handel
 • tillit
 • trovärdighet
 • visuell design
 • användarupplevelse

Citera det här

'