"Fånga barnens lärande och synliggöra det"
: en intervjustudie angående förskollärares uppfattningar om pedagogisk dokumentation.

 • Emelie Brinck
 • Malin Johansson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på förskollärares uppfattningar om pedagogiskdokumentation och även hur de ser på barns delaktighet och inflytande i denna. Vi använde ossav en kvalitativ intervjustudie för vår undersökning. Vårt resultat visar att förskollärarnaanvänder sig av pedagogisk dokumentation, men vi har funnit att förskollärarna har olika syftemed den pedagogiska dokumentationen vilket resulterar i att den används på olika sätt ute iverksamheten. Barnens delaktighet och inflytande fann vi till vis del, men våra intervjuadeförskollärare nämner tidsbrist som en bidragande faktor till varför barnens delaktighetbegränsas. Vår slutsats är att den pedagogiska dokumentationen upplevs ha en framtid ute iverksamheten på förskolorna. Förskollärarna i vår studie ser positivt på pedagogiskdokumentation och ser i den en process som utvecklar och driver verksamheten med barnenframåt.

  Tilldelningsdatum2013-mars-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Marie-Louise Hjorth (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • pedagogisk dokumentation
  • förskollärare
  • förskola
  • reflektion
  • barns delaktighet

  Citera det här

  '