Får vi vara med? - en intervjustudie kring hur fem personer med rörelsehinder upplevt undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan

 • Elisabeth Gullarbergs

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att alla elever får vara delaktiga under skolans aktiviteter kan ses som en självklarhet i en skola för alla. Men för alla elever är det inte så enkelt, och några elever som ibland inte får vara delaktiga är elever med rörelsehinder. Ämnet som de ibland inte får vara delaktiga i inom skolans undervisning är ämnet idrott och hälsa.

  Syftet med denna studie är att undersöka och få en större förståelse för hur personer med rörelsehinder upplevt undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan. För att uppnå detta gjordes intervjuer med fem personer med rörelsehinder i åldrarna 19-30 år. Resultatet av studien visade att det är fem faktorer som urskiljts för hur respondenterna i studien upplevt idrott- och hälsa- undervisningen. Dessa är hur skolans miljö är anpassad efter deras behov, lärarens bemötande, lärarens förmåga till att anpassa lektionerna, lärarens kunskap och möjligheter till fortbildning kring rörelsehinder och assistentens närvaro under lektionerna. Resultatet visade även att vad som påverkade respondenternas upplevelser av delaktighet i klassen var gemensamma intressen, lärarens förmåga att anpassa övningarna, avsaknaden av inkludering eller delaktighet med någon annan elev med rörelsehinder i klassen. Att kunna påverka i skolan påverkade även känslan av delaktighet.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '