Följer måltiderna i mellanstadiet skollagens kvalitetskrav gällande näringsriktig mat?
: En undersökning om energi- och näringsinnehåll överensstämmer med NNR 2012

 • Hanna Hugosson
 • Anna Magnusson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: I Sverige ska skolmaten vara näringsriktigt enligt lag och bör stå för 30% av rekommenderat dagligt intag av NNR 2012. Den här studien undersöker om de planerade skolluncherna överensstämmer med NNR 2012. Syfte: Syftet är att undersöka om de planerade skolluncherna inom mellanstadiet, åk 4-6, i en kommun i södra Sverige överensstämmer med NNR 2012. Material och metod: Näringsvärden från planerade skolmåltider (n=40) har importerats via Mashie, ett kostdataprogram, till Excel. Där beräknades medelvärde, max, min, median samt standardavvikelse. Medelvärden för energi och näringsämnen analyserades mot respektive referensvärde och blandkost samt vegetarisk kost mot varandra med hjälp av t-test. Samma beräkningar upprepades utan 150 gram mjölk (n=40). Resultat: Majoriteten av näringsvärdena överensstämde med 30% av NNR 2012. De värden som undersöktes var energi, protein, kolhydrater, fiber, totalt fett, mättat fett, fleromättat fett, vitamin C, vitamin D, folat, järn och salt. De näringsämnen som avviker från referensvärdet är fleromättat fett (p<0,001) och vitamin D (p<0,001), samt salt (p<0,001). Energi- och näringsinnehåll i blandkost och vegetarisk kost är snarlika. Utan mjölk medräknat sjönk medelvärdet för vitamin D från 1,6 μg till 0,9 μg (referensvärdet 3 μg). Slutsats: Baserat på studiens resultat finns det risk att måltiderna inte följer skollagens kvalitetskrav gällande näringsriktiga måltider. Enligt studien finns det möjlighet till förbättring av näringsinnehållet i de planerade måltiderna som i sin tur kan bidra till god hälsa bland eleverna i denna kommun.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHanna Sepp (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Skollunch
 • näringsinnehåll
 • energiinnehåll
 • nordiska näringsrekommendationer
 • skolelever
 • grundskola
 • mellanstadiet

Citera det här

'