Föräldrar som mördar sina barn
: En innehållsanalys av Aftonbladets konstruktioner

 • Emma Hellberg
 • Sanne Dahlström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Media är en central aktör när det kommer till konstruktionen av hur kriminalitet ses på i samhället. Av den anledningen ville vi undersöka hur Aftonbladet rapporterar om händelser där föräldrar har mördat sitt/sina barn. Syftet har varit att undersöka hur män och kvinnor som dödat sitt/sina barn konstrueras. Vårt underlag har bestått av fyra stycken händelser som Aftonbladet har rapporterat om. Vår analytiska utgångspunkt har varit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och vi har använt oss av genusteori. Vi har vidare gjort en kvalitativ innehållsanalys. Våra resultat pekade på att Aftonbladet konstruerade män och kvinnor olika, särskilt när det kom till ansvar och motiv. Vi drar därför slutsatsen att det råder en genuspräglad framställning i Aftonbladets rapporteringar om föräldrar som mördat sitt/sina barn.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareRingström Jonas (Handledare) & Goran Basic (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • socialkonstruktivism
  • innehållsanalys
  • genus
  • media
  • föräldrar som dödat sina barn

  Citera det här

  '