Föräldrars livssituation när ett barn drabbats av cancer

 • Karolina Nilsson
 • Maria Sandberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer är det ett hårt slag för hela familjen där de ställs inför en helt ny verklighet. En förälder i kris kan bli oförmögen att visa känslor och stänger därför in den skuld och sorg de känner för att just deras barn och familj drabbats. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars livssituation när ett barn drabbats av cancer. Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie. Resultatet består av elva vetenskapliga artiklar som är systematiskt granskade och analyserade. Resultat: Resultatet visade att många föräldrar upplevde en känsla av otillräcklighet i den nya vardagen. En viktig resurs var de närståendes stöd och stödet från andra föräldrar i samma situation. Föräldrarna upplevde att perspektivet på livet förändrades och de fick en annan syn på framtiden och på vad som var värdefullt i livet. Diskussion: I den nya vardag som familjen befinner sig i är det viktigt med de närståendes stöd. Sjuksköterskans uppgift bör vara att fokusera omvårdnadsarbetet både på det sjuka barnet och dess närstående samtidigt för att främja hela familjens hälsa.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '