Föräldrars uppfattning av ämnet Idrott och hälsa i skolår 6

 • Sanna Lind
 • Mattias Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I den nationella utvärderingen av grundskolan tycker föräldrarna att ämnet Idrott och hälsa är de femte viktigaste ämnet i skolan då det gäller utveckling och lärande. I vår undersökning vill vi ha svaret på vilka faktorer som påverkar föräldrarnas inställning till ämnet Idrott och hälsa. Vi vill även veta om det finns ett samband mellan föräldrarnas inställning till sina barns Idrott och hälsa undervisning och sin egna motsvarande undervisning när de själva gick i skolan. En annan fråga vi ställer oss är vad som gör ämnet så populärt då det hamnar på femte plats i den nationella utvärderingen av grundskolan. Denna studie tyder på att föräldrarna inte har så stor insikt i syftet med Idrott och hälsa som skolämne. I många föräldrars ögon syftar ämnet till att vara ett komplement till de övriga ämnena i skolan. Många av de mål som finns nämnda i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa stämmer inte överrens med de mål som föräldrarna nämnde. Studien visar att det måste skapas en förståelse hos föräldrarna för ämnet Idrott och hälsa. Metoden vi har använt oss av är enkäter och senare även intervjuer med föräldrar för att få en djupare grund.

  Tilldelningsdatum2008-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '