Föräldrars upplevelser vid en neonatal transport av barnet

 • Anneli Claesson
 • Marika Falkenström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år transporteras cirka 2 500 nyfödda barn i Sverige till andra sjukhus på grund av tidig födelse, missbildningar, komplikationer eller för att de kräver en annan vårdnivå. Föräldrarnas upplevelser av transportprocessen kan på längre sikt påverka hela familjens hälsa och välbefinnande. För att kunna ge rätt stöd i samband med neonatala transporter ska sjuksköterskan ha kunskap och förståelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av sitt barn. Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelse vid en neonatal transport av barnet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: upplevelse av förlust av kontroll, upplevelse av trygghet och upplevelse av delaktighet. Dessa delades in i subkategorierna: oförberedd, påfrestning, rädsla och oro, utlämnad, förtroende, lättnad, närvara vid transport, informerade föräldrar samt ansvar för informationsutbyte. Slutsats: Sjuksköterskans bemötande har betydelse för hur föräldrarna upplever en neonatal transport av barnet. I samband med en neonatal transport är det viktigt att det finns välutvecklade och användarvänliga verktyg som personalen ska använda för att kunna bemöta föräldrarna i deras situation och därmed kunna förbättra deras upplevelser. Kommunikation är nyckeln till att minska negativa upplevelser för föräldrarna vid en neonatal transport.

   

  Tilldelningsdatum2015-dec.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Axelsson (Handledare), Kerstin Samarasinghe (Handledare) & Zada Pajalic (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • föräldrar
  • transport
  • upplevelse
  • neonatal

  Citera det här

  '