Föräldrasamverkan
: Bemötande av föräldrar i en skolverksamhet för elever med autism.

 • Tina Maringelli

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att ta del av personalens erfarenheter av föräldrasamverkan i en skolverksamhet för elever med autism, från förskola till årskurs fem. Undersökningen fokuseras också på vilken syn skolpersonal har på föräldrasamverkan och vilka förutsättningarna är för ett bra föräldrasamarbete. I arbetet med elever med autism är det nödvändigt att vi har kunskaper om funktionshindret och det specialpedagogiska arbetssättet. I ett föräldrasamarbete behöver vi inta ett förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt där lyhördhet och empati är en viktig grund. Genom detta byggs ett förtroende upp successivt. Arbetet ger en överblick över tidigare forskning om autism, krisutveckling, empati, samtal, familjesituationen, specialpedagogik och specialpedagogens roll och handledning. I teorin anknyter jag till teori om kommunikation. Som metod har den kvalitativa intervjun med semistrukturerade frågor valts. Målgruppen består av fem yrkesverksamma i en skolverksamhet för elever med autism från förskola till årskurs fem. Resultatet visar att lyhördhet och förtroende är en förutsättning för ett samarbete. Föräldrarna måste få möjlighet att påverka det pedagogiska arbetet och erbjudas möjlighet till delaktighet. En av personalens viktigaste roller är att vara medstöttare och ha inblick i familjesituationen. Kunskaper om bemötande, människor i kris och sorg är den kunskap som behövs mest i mötet med föräldrarna. Föräldrars olika behov av samarbete ska tillgodoses utifrån familjens förutsättningar. Kommunikationens betydelse är av största vikt.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '