Föräldrasamverkan
: en studie om föräldrars delaktighet och inflytande i förskolan

 • Jessica Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan och vad de upplever sig ha inflytande över och delaktighet i förskolans verksamhet. Studien baseras på en kvalitativ fokusgruppsintervju med föräldralediga föräldrar. Resultatet visar att föräldrarna visserligen vill vara delaktiga i deras barns vardag på förskolan, utifrån deras eget behov och de förutsättningar som krävs. Föräldrarna upplever dock samtidigt en svårighet att sätta sig in i den bakomliggande pedagogikens funktion för verksamheten. Föräldrarna tror också att fler spontana träffar skulle ge mer samhörighet och delaktighet i förskolan.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • förskola
  • delaktighet
  • föräldrar
  • samverkan

  Citera det här

  '