Förändringar i redovisningsbranschen och dess inverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och yrkesidentitet

 • Niklas Bromér
 • Barwin Kuchak

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna studie är att se hur yrkesrollen och yrkesidentiteten hos redovisningskonsulter förändras på grund av de externa förändringar som ständigt sker i branschen.

  Teoretisk ansats: Litteraturgenomgången är uppbyggd kring två delar. Den första är yrkesrollen och den andra är yrkesidentiteten.

  Metodologi: Studien använder sig utav en kvalitativ metod för att skapa en förståelse kring hur redovisningskonsulterna själva ser på hur förändringarna har påverkat deras yrkesroll och yrkesidentitet.

  Slutsatser: Slutsatsen som denna studie har kommit fram till är att fyra externa förändringar: auktorisationen av redovisningskonsulter, införandet av Reko, avskaffandet av revisionsplikten och införandet av K2 och K3 regelverken påverkar redovisningskonsulternas yrkesroll och yrkesidentitet. De har fått en utbredd yrkesroll och den sociala biten har blivit viktigare och även de personliga egenskaperna har förändrats.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Anders Grönlund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • yrkesroll
  • socialidentitetsteori
  • yrkesidentitet
  • förändringar i redovisningsbranschen

  Citera det här

  '