Förändringsanalys vid flytt av produktionslinje genom VSM, DIS och Spaghettidiagram

 • Petter Fetz

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Santa Maria är en del av den finska livsmedelskoncernen Paulig. Santa Maria är störst i Norden på Mexikansk mat (Tex-Mex) och ser där sin expansiva framtid. Santa Maria har fyra tillverkningsenheter i Sverige, i Mölndal finns kryddfabrik och chips/skaltillverkning, i Landskrona och Vadensjö finns två tortillafabriker. Tillverkning av Tortillabröd utan konserveringsmedel kräver avancerad ventilationsteknik och dyra, komplicerade maskiner. Som objekt valdes 10 tum vetetortilla, företagets näst största volymprodukt och en maskinlinje den produceras på. 

  Arbetet vid en maskinlinje kan indelas i två olika kategorier, förebyggande och korrigerande. I det förebyggande cirkulerande övervakande arbete korrigeras potentiella problem innan de blir reella. Det korrigerande, är tvingande i form av larm, stopp, haveri eller krav att fylla på nödvändiga råvaror. Genom sammanslagningen och flytt av en linje vill företaget att Trågaren(den person som ansvarar för uppvägning av råvaror och bakning av produkt) arbete i i större utsträckning ska vara förebyggande och man vill uppnå besparingar genom att lageromsättningshastigheten ökas för att minska kapitalbindningen. 

  I rapporten beskrivs lageromsättningshastigheten(DIS), värdeflödesmätning (VSM) och Spaghettianalysens förändring under projektets genomförande. Vissa delar av rapporten är avsnittsindelad enligt DMAIC.

  Analyserna utfördes parallellt med projektet utan att vara en del av det och slutsatserna i rapporten relaterar till det faktum. Resultatet kommunicerades till fabriksledningen när sammanslagningen var klar. Värdet av arbetet och utredningarna var att lära delar av organisationen hur man utför värdeflödesmätning, Spaghettianalys och fördelen av att arbeta med DMAIC metodiken och visa förslag på förbättringar. 

  Rapporten beskriver att Trågaren (Bagarterminologi för ansvarig i Bageriet)fått försämrade möjligheter att övervaka linjen. Maskinuppställning och arbetsplatsens utformning medför dubblerade förflyttningar. Lagerläggningstiden (DIS) för den produkt som granskats har försämrats något efter flytt och Värdesflödesmätning (VSM) av produktflödet genom anläggningen var oförändrad.

  Två förslag till förbättringar och en uppmaning har utarbetats:

  En programändring i uppvägningssystemet medför en halvering av trågarens besök till uppvägningsrummet. Genom att ta en tom silo i bruk för en ingrediens kan flera arbetsmoment elimineras.

  Uppmaning att använda värdeflödes- och spaghettianalys som framtida del i rotorsaksanalys av lagerläggningstiden och i projektarbete för att finna tidsreducerande åtgärder.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNavid Khosravi (Handledare) & Ola Johansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lean Production-programmet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • vsm
  • värdeflödesmätning
  • spaghettidiagram
  • dmaic
  • lagervärde
  • lean
  • tortilla
  • produktionsflytt

  Citera det här

  '