Förändringsarbetet i banker
: en kvalitativ studie om teknologisk utveckling och utsikt mot ett kontantlöst samhälle

 • Mattias Häggström
 • Malin Jansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den teknologiska utvecklingen har under de senaste decennierna fått en allt större betydelse i samhället. Som en naturlig följd av detta har bankernas verksamhet förändrats, bland annat genom ökat utbud av tekniska tjänster och produkter. Tidigare studier påvisar att människans beteende har förändrats i takt med samhällets utveckling och måste idag vänja sig vid att allt mer kommer att hanteras via de teknologiska distributionskanalerna. Dessutom menar forskare på att banker inte kan stanna upp med sitt förändringsarbete idag utan bör ständigt analysera hur den teknologiska utvecklingen kan tillfredsställa dess organisation samt kunder.

  Det vi har undersökt i denna C-uppsats är hur bankernas förändringsarbete ser ut med tanke på den teknologiska utvecklingen. Banker har tidigare inte varit snabba med att genomföra förändringar utan de har snarare varit trögrörliga. Därmed uppkom intresset att studera hur banker agerar vid den teknologiska utvecklingen. Vilka förändringar som bankerna genomför, vilka tjänster och produkter som lanseras samt vilka tjänster och produkter som tas bort. Det som är intressant är hur förändringsarbetet ser ut och om det finns skillnader och likheter mellan de olika bankerna.

  Syftet med vår studie är att belysa hur den teknologiska utvecklingen påverkar förändringsarbetet i olika banker och vilka skillnader och likheter som finns. Vi har använt oss av en hermeneutisk forskningsfilosofi och en kvalitativ metod. Detta valdes eftersom vi ville få en djup förståelse för hur förändringsarbetet ser ut i dagens samhälle.

  Beslut om förändring tas av personer som innehar en högt uppsatt position inom banker. Men för att skapa en djup förståelse för deras förändringsarbete har vi intervjuat personer som sitter med i ledningen och medarbetare. 

  Tilldelningsdatum2014-nov.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Genell (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • teknologisk utveckling
  • förändringsarbete
  • bank
  • förändringsstrategier
  • internetbank
  • betalningsmetoder
  • drivkrafter.

  Citera det här

  '