Förändringsmöjligheter inom offentlig sektor
: Sex chefers uppfattningar om chefskap, dialog och förändringsarbete

 • Ingela Lochheim

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inom offentlig sektor och särskilt sjukvårdens organisation, genomförs ofta stora reformer vilket medfört att mycket fokus inte minst hamnar på ledarskapet. Man kan säga att tre nivåer då samagerar, det politiska, det professionella och medborgaren. En ledare får ofta en nyckelroll i förändrings- och utvecklingsprocesser genom ökat personalansvar. Dialogen som verktyg för ledaren i sam-manhanget är av intresse i denna studie. En analys av samtal med sex enhetschefer inom offentlig sektor har haft fokus på vikten av dialog och kommunikation inom en komplex organisation som Region Skånes sjukvårdsverksamhet. Viss uppstyrning har gjorts inför de öppna intervjuernas tema via missivbrevets ordval som dialog, kommunikation, förändringsarbete och verksamhetschef. Utfallet visar bland annat på hur goda samtalsrelationer och dialoger i chefsutövande och ledningsgrupp kan leda till bra lösningar och mindre bra samtalsrelationer till smärtsamma erfarenheter som chef.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '