"För att man ska ha nåt kul, förutom raster…"
: En intervjuundersökning om flickors syn på skolämnet idrott och hälsa i årskurs 5 och 9

 • Melinda Ymsén
 • Sanna-Lie Lövgren

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Skolämnet idrott och hälsa ska ge eleverna ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Av undervisningen krävs då att den är varierad och har intellektuella, praktiska, sinnliga, estetiska och fysiska perspektiv på lärandet. Både för flickor och pojkar. Studier har visat att pojkar och flickor behandlas olika i undervisningen i idrott och hälsa. Syftet var att med kvalitativa intervjuer undersöka hur 12 flickor i årskurs 5 och 9 ser på skolämnet idrott och hälsa. I databearbetningen fokuserades essensen i flickornas erfarenheter och upplevelser. Resultatet visade att flickorna såg ämnet som "rekreation", "arena för att lära sig bollspel", "något de har nytta av i framtiden" eller visade "osäkerhet om vad ämnet är bra för". Slutsatsen är att undervisningen i idrott och hälsa behöver förtydliga ämnets uppnåendemål för flickorna i studien.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Svederberg (Handledare), Mariann Persson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • idrott och hälsa
  • flickor
  • grundskola
  • lärande
  • bildning
  • fenomenologi

  Citera det här

  '