För barnets bästa?
: En kvalitativ undersökning om förskollärare och rektorers tankar kring sin anmälningsskyldighet

 • Sara Tuovila
 • Rebecca Ander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2010-sep.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWeddig Runquist (Handledare) & Elizabeth Martinell Barfoed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '