För vänskap - mot mobbning - en undersökning om skönlitteraturens möjligheter i undervisningen kopplat till mobbningsproblematiken

 • Helena Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka vilka möjligheter skönlitteratur har i undervisningen med syftet att främja en god klassrumsmiljö och motverka mobbning i en 3-5-klass. Uppsatsen lyfter fram mobbningsproblematiken och litteraturpedagogers och litteraturvetares teorier om skönlitteraturens möjligheter. Målet har varit att uppnå mitt syfte genom en egen undervisningsstrategi i vilken eleverna har deltagit och varit verksamma under en period på tre veckor. Undervisningsmetoderna i klassen har bestått av högläsning ur en skönlitterär bok som tar upp mobbningsproblematiken, reflektionsskrivning, drama, klassdiskussioner och värderingsövningar. Mitt val har varit att använda mig av olika metoder för att samla in data för min undersökning. Metoderna ligger inom ramen för den kvalitativa forskningen, deltagande observatör, observatör och elevintervjuer med öppna frågor. Resultatet, vilket är min tolkning utifrån observationerna och elevernas material, visar att skönlitteraturens möjligheter som kunskapskälla kopplat till att lyfta fram mobbningsproblematiken pekar på goda resultat. Skönlitteraturen har fungerat som den kunskapskälla ur vilken eleverna kunde relatera sina erfarenheter till texten. De visade goda kunskaper om mobbning och förståelse för hur det känns att bli mobbad samt visat på en handlingsberedskap genom att veta till vem och vart de ska vända sig vid svåra situationer.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '