Förbättrad vattenanvändning på Björnekulla Fruktindustrier AB
: för ökad lönsamhet och bättre miljö

 • John Olsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Björnekulla Fruktindustrier AB i Åstorp vill minska kostnaderna för sin vattenförbrukning i fabriken. Det är endast en liten del av den totala vattenkonsumtionen som hamnar i slutprodukten. Majoriteten av vattnet går åt för tvättning av råvaror och maskinell utrustning. Anledningen till att kostnaderna är höga är den stora andel kommunalt vatten som fabriken köper in. För att minskaden andelen har jag undersökt två alternativ, ett eget reningsverk för återanvändning av vatten och en ny vattentäkt. För att undersöka möjligheten för ett reningsverk har jag analyserat det aktuella vattnet och sorterat ut de ämnen och parametrar som är utanför gränsvärden. Lämpliga reningssteg för att reducera och korrigera dessa parametrar har dimensionerats och sats ihop till ett komplett reningsverk. Att anlägga en ny vattentäkt och tillföra fabriken rent grundvatten är ett enkelt alternativ för att minska kostnaderna. Geologiskt ligger dock fabriken i ett svårt område och det kan vara svårt att hitta tillräcklig mängd vatten.

  Resultatet är ett förslag som kommer minska fabrikens kostnader avsevärt.

  Tilldelningsdatum2011-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Dahlblom (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)
  • Teknik (2)

  Nyckelord

  • vattenrening
  • reningsverk
  • kemisk fällning
  • biologisk fällning
  • vattentäkt
  • processvatten

  Citera det här

  '