Förebyggande arbete mot mobbning - En intervjustudie med verksamma pedagoger

 • Ann-Sofie Gripse
 • Sara Holm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Efter många diskussioner kring ämnet mobbning i skolan och dess konsekvenser trädde den första april 2006 en ny lag i kraft. I lagen SFS nr: 2006:67 betonas att varje skola ska utarbeta en likabehandlingsplan för att förebygga bland annat mobbning. Syftet med detta arbete är att undersöka hur verksamma pedagoger arbetar för att förebygga mobbning och på så sätt få en medvetenhet om vilka strategier man som pedagog kan använda sig av i det förebyggande arbetet.

  I vår litteraturdel redogör vi för hur olika forskare definierar mobbning, gruppens och

  socialisationens betydelse, kännetecken hos mobbare, medlöpare och offer för mobbning samt

  pedagogens roll i det förebyggande arbetet mot mobbning. Det ges även förslag på förebyggande åtgärder.

  För att undersöka vår fråga valde vi att göra personliga intervjuer med pedagoger i årskurs F-5. Resultatet av dessa visade att samtliga respondenter arbetade förebyggande mot mobbning men i olika utsträckning och på varierande sätt.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '