Förekomst av karies och parodontit hos vuxna personer med övervikt/fetma

 • Florinda Selaci
 • Marinela Moldovan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem världen över. År 2008 var cirka 1,5 miljarder vuxna i världen överviktiga. Syftet med litteraturstudien var att undersöka om det finns en ökad förekomst av karies och parodontit hos vuxna personer med övervikt/fetma. Urvalet begränsades till vuxna som var 19 år eller äldre. Studien utfördes i form av en allmän litteraturstudie och materialet samlades in genom sökning i databaserna Pub Med och Science Direkt samt genom manuell sökning. Resultaten sammanställdes utifrån 14 vetenskapliga artiklar.

  Två vetenskapliga artiklar visade en ökad förekomst av karies hos personer med övervikt/fetma i jämförelse med personer som var normalviktiga. De andra artiklarna (n=2) som berörde karies hittade inget direkt samband mellan ökad kariesförekomst och övervikt/fetma.

  En ökad förekomst av parodontit hittades hos personer med övervikt/fetma i flera studier (n=4) vid jämförelse med normalviktiga deltagare. De resterande studierna (n=6) visade ett samband mellan förekomst av parodontit och personer med övervikt/fetma.

  Det tycks finnas en ökad förekomst av parodontit hos personer med övervikt/fetma då olika socioekonomiska faktorer eller andra förhållanden har betydelse. De fåtal artiklar som undersöktes visar att faktorer som kostvanor, saliv och munhygien är avgörande vid kariesförekomst.

  Tilldelningsdatum2012-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • bmi
  • fetma
  • karies
  • parodontit
  • övervikt

  Citera det här

  '