Föreningsledaren och demokratifostran
: En intervjustudie om Bjuvs föreningsledares kunskaper, insikter och förverkligande av demokratifostransuppdraget i föreningsverksamheten

  • Christel Hermansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Att förena sig och sluta sig samman har en positiv effekt för det demokratiska samhället. Den samhällsförändring som skiftat från ett modernt samhälle till det postmoderna samhället påverkar inte minst föreningsengagemanget.

Samhället har historiskt tillskrivit föreningslivet stor roll för framtidens demokratiska medborgare. I takt med samhällets förändringar har också föreningslivet som samhällsinstitution genomgått en förändring.

Idrotten och föreningarnas samhällsuppdrag och kugge i det fungerande demokratiska samhället är hos alla intervjuade ledare i Bjuv förankrad kunskap men finns inte aktivt med i tanke eller planering. Dessa för samhället positiva effekter fås på köpet när du som ledare och tränare engagerar dig i en förening.

Att engagera sig och bli en trygg vuxen utanför hemmet skänker glädje och mening för individen. Att ställa upp och engagera sig som vuxen i föreningslivet ger mening till ledarna oavsett roll. Svårigheten att lyckas engagera föräldrar och tidigare aktiva är en genomgående trend i alla föreningar men hur ska föreningarna lyckas engagera och bryta en anonym instrumentell relation till föreningen till en relation kantrad av sociala band?

Det kontrakt mellan samhället och föreningarna som demokratiskolor har inte förändrats märkvärt trots den enorma samhällsförändring som skett. Idrottsledarna är väl förtrogna med uppdraget som demokratins superhjältar men tar hjältestatusen och glorian med en klackspark. När du engagerar dis som ledare och tränare så blir det bra på många plan. Någon aktiv tanke eller planering utifrån demokratiuppdraget finns inte men i efter hand ses korrelationen tydligt även om
ledaren inte har detta som central utgångspunkt i genomförandet.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • föreningsledare
  • demokrati
  • demokratifostran
  • demokratisfostransuppdrag
  • samhälle

Citera det här

'