Företagsledningens påverkan på internrevisorns oberoende och objektivitet

  • Anna Królik
  • Haitham Mdaghmesh

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I Sverige är det inget krav på att företaget inom den privata sektorn ska ha en internrevisionsfunktion. Många företag väljer ändå att ha en internrevisionsfunktion för vad den tillför företaget. Vid tal om internrevision är diskussioner om oberoende och objektivitet avgörande och det anses att företagsledningen kan ha påverkan på internrevisorns oberoende och objektivitet. Därför blev det intressant att undersöka hur företagsledningen påverkar internrevisorns oberoende och objektivitet, vilket var studiens syfte. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer. Studien har agentteori som grund såsom andra tidigare genomförda studier inom problemområdet. Resultatet av denna studie konstaterar att internrevisionsavdelning inte kan vara helt oberoende och objektiv i sitt arbete på grund av företagsledningens auktoriteter och det höga utövandet av befogenheter. Under studiens gång har det också uppmärksammat att internrevisorer är omedvetna om hur stor påverkan har företagsledningen på deras oberoende och objektivitet. Till följd av det studien har också bidragit med en ny synvinkel på företagsledningen omedvetna och medvetna påverkan på internrevisorns oberoende och objektivitet, vilket öppnar upp möjligheten för fler frågor kring företagsledningens påverkan på internrevisorer.  

Tilldelningsdatum2021-nov.-02
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare), Torsten Andersson (Examinator) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'