Förhållningssätt gentemot patienter med HIV
: En litteraturstudie ur sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens perspektiv

 • Anna Björk
 • Caroline Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) har utvecklats till en världsomspännande epidemi. HIV präglas av tankar, synsätt och inställningar vilket gör det svårt att leva med sjukdomen. Det är tidigare påvisat att patienter med HIV upplevt ett negativt förhållningsätt av sjuksköterskan, vilket hindrar en god relation. Ett gott förhållningssätt, utövat av sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten, samt en god relation är av stor betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens förhållningssätt gentemot patienter med HIV. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. Resultat: I resultatet framgick att kunskap, attityder samt känslor var faktorer vilka påverkade sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens förhållningssätt gentemot patienter med HIV. Slutsats: En negativ attityd samt en rädsla för att bli smittad påverkade förhållningssättet negativt. Däremot skapade känslor av empati och medlidande ett positivare förhållningssätt och därmed en god relation mellan patient och sjuksköterska. Den kunskapsnivå sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten besatt utgjorde grunden för deras förhållningssätt. En bredare kunskap är således vägen till ett bättre förhållningssätt och därmed en god omvårdnad.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritta-Lena Engström (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterskan
  • sjuksköterskestudenten
  • förhållningssätt
  • hiv
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '