Förhållningssätt till skönlitteratur i gymnasieskolan – en undersökning byggd på lärarperspektivet gentemot elevperspektivet

 • Jennie Hansson
 • Jonny Sundström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att belysa gymnasielärares och gymnasieelevers förhållningssätt till användningen av skönlitteratur i ämnet svenska för att sedan jämföra resultaten utifrån lärarperspektivet och elevperspektivet. Uppsatsen bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ undersökning av lärares och elevers förhållningssätt till användning av skönlitteratur i gymnasieskolan. Deltagarna i undersökningen är fyra gymnasielärare i ämnet svenska och 103 av deras elever.

  Studien visar att lärarna utgår från rådande kursplaner, och de försöker att beakta elevernas intressen vid urvalet av skönlitteratur. Deras avsikter med skön-litteraturen är bland annat att eleverna ska få läsa om existentiella frågor, men även att eleverna ska få en djupare kunskap om litteratur och dess roll i samhället. Elevernas enkätsvar pekar på att en stor del av eleverna menar att det är meningsfullt att läsa skönlitteratur i gymnasieskolan, men det finns också de elever som inte anser det. Sammanfattningsvis erbjuder uppsatsen en förståelse för hur lärare och elever tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd, när det gäller användningen av skönlitteratur i gymnasieskolan.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '