Förklarar finansiella företagsegenskaper kapitalstrukturen i små svenska företag?

 • Donjeta Berisha
 • Johanna Nordenberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som rör kapitalstruktur, visa om de tre valda finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen i små onoterade svenska företag. De teoretiska ansatser som testas är främst pecking-order och trade-off. En kvantitativ ansats har använts i uppsatsen där sex hypoteser bildats utifrån de teoretiska ansatserna. Uppsatsen är av positivistisk karaktär och har en deduktiv ansats.

  Analysen baseras på både enkla och multipla regressionsanalyser av nyckeltal som beräknades från material som hämtats i årsredovisningar från de 220 utvalda företagen. Samtliga av de utvalda företagen slumpades fram från en lista över små företag som ej är registrerade på någon börslista. Resultaten indikerar att de teoretiska ansatserna som utformats för att förklara kapitalstrukturen i stora företag inte förklarar densamma för svenska små företag. Det finns samband som stödjer de teoretiska ansatserna och hypoteserna men förklaringsgraderna för de finansiella företagsegenskaperna i relation till skuldsättningen i företagen påvisar att sambanden är svaga. 

  Tilldelningsdatum2013-aug.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kapitalstruktur
  • kapitalkostnad
  • pecking-order
  • trade-off
  • småföretag

  Citera det här

  '