Förskolan i förändring
: en studie om utvärdering och bedömning inom utbildningsväsendets tidiga år

 • Frida Burman Cziegler
 • Maria Ringdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att forska kring förändringen i förskolan angående utvärdering och bedömning. Vi vill undersöka på vilket sätt förskollärare talar om och upplever just dessa begrepp. Studien analyseras och tolkas utifrån diskursanalytisk forskningsansats där materialet bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare.

  Resultatet visar att kontinuerlig utvärdering spelar en stor roll för arbetets progression där barnens och föräldrarnas inflytande är betydelsefullt. Barns och föräldrars delaktighet är väsentliga delar i utvärderingen för att föra verksamheten framåt. Att utvärdering tar tid från barngruppen och är mer påtaglig framkommer också i resultatet. Slutsatsen utifrån resultatet visar att det i förskolan finns strömningar både från den anglosaxiska och den nordiska diskursen och frågan var förskolan är på väg, dyker upp.

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Hjort (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Humaniora och konst (6)

  Nyckelord

  • diskursanalys
  • förskola
  • förskollärare
  • föräldrar
  • utvärdering
  • bedömning

  Citera det här

  '