Förskolans dokumentation- sett ur ett föräldraperspektiv.

 • Anette Dencker
 • Malin da Silva Gustafsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Undersökningen klargör föräldrars olika uppfattning om förskolans dokumentationsarbete och gjordes utifrån en kvalitativ metod med ett sociokulturellt perspektiv som forskningsbakgrund.Resultaten visar att föräldrar känner sig mer delaktiga i sina barns vardagar genom att ta del av förskolans dokumentation. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan dokumentation ses som en artefakt som samspelar mellan föräldrar, barn och pedagoger. Pedagoger och föräldrar har olika syfte med dokumentation. Undersökningens resultat visar också på stor spridning i vad föräldrar vill ha ut av dokumentation och hur de använder sig av den.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGisela Hofmann (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • förskola
  • föräldrar
  • dokumentation
  • nätbaserad dokumentation
  • delaktighet
  • tillgänglighet

  Citera det här

  '