Förskolans inre lärmiljöer
: en studie om lärmiljöer utifån pedagogers erfarenheter

 • Johanna Johansson
 • Bodil Wessberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår studie behandlar området förskolans inomhusmiljö och hur pedagoger uppfattar den fysiska miljöns påverkan på barns utveckling och lärande. Studien beskriver även hur pedagogerna förhåller sig till lärmiljön i förskolan. Studiens syfte är att ta del av hur pedagoger arbetar med att skapa en god fysisk lärmiljö eller förbättra en mindre god lärmiljö. Det empiriska underlaget består av en kvalitativ undersökning där vi använt oss av öppna intervjuer. Metoden är vald för att få en fördjupad kunskap om respondenternas erfarenhet och upplevelse av förskolans inre lärmiljö. Intervjuerna är gjorda i två olika kommuner, respondenterna är både förskollärare och barnskötare.

  Resultatet i vår studie visar att pedagogerna har kunskap om läroplanens innehåll, men de saknar till viss del kunskap om hur de ska använda den i planeringen av verksamheten. Studien visar också att pedagogerna inte lägger så stor vikt vid att barnen görs delaktiga i utformandet av förskolans lärmiljöer. 

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • förskolans miljö
  • god lärmiljö
  • lärandemiljö
  • lärare

  Citera det här

  '