Förskolebarns fria lek - ett genusperspektiv

 • Lina Nilsson
 • Charlotte Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att studera leken ur ett genusperspektiv

  I litteraturen beskrivs hur flickors och pojkars lek skiljer sig åt och hur pedagoger bemöter dem i olika situationer. Läroplanen tar upp att förskolan ska motarbeta typiska könsroller så varje barn får möjlighet att utvecklas utan stereotypa könsroller. Barnen har observerats i deras fria lek med genus i fokus, även pedagogernas bemötande mot flickor och pojkar i leken har observerats.

  Metoden som använts till observationerna har varit deltagande observationer, där vi författare till detta arbete har deltagit som åskådare i barnens fria lek. I resultatdelen där observationerna redovisas, får läsaren svar på frågoställningarna som ställs i arbetet. Överlag så leker flickor och pojkar relativt lika lekar och med samma leksaker men på olika villkor.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '