Förskoleklassen – en bro till skolan?

 • Susanna Arndorff
 • Jessica Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om hur förskoleklassen förändrats sedan införandet av läroplanen Lpo-94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet). Den diskuterar mötet mellan förskola och skola samt lekens roll i dessa olika verksamheter. Studien baseras på intervjuer och enkätundersökningar i åtta förskoleklasser i en mindre kommun. Syftet var att undersöka hur verksamheten i förskoleklassen påverkats av införandet av läroplanen Lpo -94. Via litteratur och artiklar har det framkommit att leken är en avgörande del i barnens utveckling. Resultatet som erhållits ur undersökningen visar på att verksamheten ser mycket olika ut beroende på hur pedagogen planerat sina aktiviteter. Den visar också att Lpo -94 har påverkat verksamheten i förskoleklassen. Respondenterna menar att den nu delvis liknar mer lågstadiet. Aktiviteter som förekom på dåtidens lekis har nu gått ner till dagens förskola.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '