Förskollärarens uppfattning, erfarenheter och hantering av konfliktsituationer mellan barn i 4-5 års ålder - i förskolemiljö.

 • Hannah Ekstrand
 • Mirella Eriksson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Tilldelningsdatum2013-mar-01
  OriginalspråkSvenska

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • erfarenheter
  • fenomenografi
  • förskollärare
  • konflikthantering
  • uppfattningar

  Citera det här

  '