Förskollärarens yrkesroll

 • Hanna Bengtsson
 • Anna Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förskolläraryrket är ett mångfacetterat praktiskt yrke och därför vill vi se hur verksamma förskollärare uppfattar sin yrkesroll samt vad de anser att de har för ansvar och arbetsuppgifter. Studien har gjorts på två olika förskolor, på en ”traditionell” förskola och på en uteförskola. Uppsatsens problemprecisering är vad förskollärare anser att deras yrke innebär; vilka ansvarsuppgifter de anser sig ha i arbetet samt att ta reda på varför det är svårt för förskollärarna att beskriva sitt yrke. För att söka svar på vår problemprecisering använde vi en kvalitativ metod, där vi genomförde intervjuer med nio verksamma förskollärare. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har också fått ge sin syn på förskollärarens yrkesroll, samt rollindelningen; vårdar-, service- och lärarrollen och teorin om tyst kunskap.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '