Förskollärares arbete kring flerspråkiga barns modersmål
: En kvalitativ studie som beskriver hur förskollärare tillvaratar förskolebarns modersmål

 • Rose-Marie Desanginés
 • Lisa Pålsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt arbete med flerspråkiga barns modersmål i verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer. Fyra förskollärare har intervjuats till arbetet. Samtliga arbetar på olika förskolor i mångkulturella områden i södra Sverige. Studien grundar sig i en fenomenografisk utgångspunkt. Resultatet i studien visar att förskollärare har en medvetenhet om språkets betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärare använder sig av olika strategier under naturliga situationer som måltider i verksamheten för att tillvarata flerspråkiga barns modersmål. Det visar sig att det finns utmaningar i arbetet med flerspråkiga barns modersmål, där ett exempel är tidsbrist.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Marie Fridberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • flerspråkighet
  • modersmål
  • förskola
  • förskollärare.

  Citera det här

  '