Förskollärares arbete med barns språkutveckling
: en studie om hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling

 • Jönsson Katarina
 • Olsson Sanna

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns tidiga språkutveckling. Vår arbetslivserfarenhet, egna erfarenheter samt det personliga intresset för barns språkutveckling är det som har styrt vårt val av att undersöka hur förskollärare, i förskolan, stimulerar barns tidiga språkutveckling. Det vi vill få svar på är hur begreppet språkutveckling uppfattas av förskollärare och på vilket sätt förskollärare arbetar med att stimulera barns tidiga språkutvecklingI studien har vi använt den sociokulturella teorin som utgångspunkt.För att få svar på̊ studiens forskningsfrågor har vi använt semistrukturerade intervjuer som metod. Underlaget för resultatet bygger på̊ intervjuer med 6 förskollärare som arbetar på 5 olika förskolor i 2 olika kommuner och har olika lång arbetslivserfarenhet.Resultatet visar att förskollärare arbetar med att stimulera barns språkutveckling genom att erbjuda en mångfald av olika aktiviteter i språkutvecklande lärmiljöer samt genom att ha ett förhållningssätt där de är närvarande och inlyssnande gentemot barnen. I resultatet framkommer det att förskollärarna finner det viktigt att använda sig av ett korrekt språk och att de inte förenklar språket när de samtalar med barnen. Vidare påvisar resultatet att förskollärarna anser att de har en viktig roll i att kunna tyda och sätta ord på vad barnen menar, även de som inte har språket ännu. Detta gör de genom att läsa av barnens kroppsspråk samt att de själva har ett tydligt

kroppsspråk när de kommunicerar med barnen för att förstärka orden. En metod som används av samtliga förskollärare av samma anledning är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Tilldelningsdatum2020-mars-06
OriginalspråkSvenska
HandledareBondesson Annika (Handledare) & Svensson Ola (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • språkstimulans
 • språkutveckling
 • förskola
 • förskollärare
 • barn
 • samspel
 • proximala utvecklingszonen

Citera det här

'