Förskollärares bemötande och kommunikation med de yngsta barnen vid måltidssituationer i förskolan

 • Anna Bergström
 • Jessica Thorén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan förskollärare och de yngsta barnen vid måltidssituationer samt utforska vilket bemötande barnen får. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet och i begreppet samspel. Vi har använt oss av en kvalitativ metod som innebär en öppen, deltagande observation. Vi upplever att det är svårt att åtskilja kommunikationen som enbart verbal eller icke verbalt. Däremot hänger den ihop och är oftast beroende av varandra. Förskollärarens bemötande och förhållningssätt har en stor inverkan vilken kommunikation som blir möjlig, utvecklande och lärande.  

Tilldelningsdatum2019-feb.-07
OriginalspråkSvenska
HandledareIngela Friberg (Handledare) & Agneta Jonsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • kommunikation
 • verbal
 • icke verbal
 • samspel
 • bemötande

Citera det här

'