Förskollärares och barns uppfattning om hälsofrämjande arbete på förskolan

 • Malin Andersson
 • Linda Norlin Holgersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Forskningen visar att introduktion av goda hälsosamma vanor för barn i tidig ålder bidrar till en hälsosammare livsstil som vuxen.

  Syftet är att ta reda på hur pedagogerna arbetar och resonerar kring begreppet hälsa med fokus på fysisk aktivitet och kost. De medverkande pedagogerna i undersökningen har en medvetenhet och kunskap om rörelsens betydelse och arbetar praktiskt med detta dagligen, bland annat genom utevistelse, rörelselek, gymnastik samt promenader till skog och mark. Det förekommer även matråd på förskolorna där pedagoger tillsammans med de kostansvariga kan vara med och påverka.

  Förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande i förskolan för att ge barnen kunskaper och etablera grunda sunda vanor för livet.

  Tilldelningsdatum2013-mars-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlla Rosander (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barn
  • fysisk aktivitet
  • kost
  • rörelse
  • förskolan
  • hälsa

  Citera det här

  '