Förskollärares tankar kring naturvetenskap
: En studie om hur naturvetenskapen framträder i förskolan

 • Katarzyna Dahlström
 • Åsa Nyhlin-Karlsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studies syfte är att undersöka förskollärares tankar kring naturvetenskapen i förskolan. Studien är kvalitativ och vi intervjuar förskollärare för att få fram hur deras erfarenhet och föreställningsvärld ser ut beträffande naturvetenskapen i förskolan.

   

  Ett av läroplanens mål för förskolan är att utveckla barns förståelse för sin omvärld och enkla naturvetenskapliga fenomen där arbetet ska ha sin utgångspunkt ur barnets perspektiv. Det är förskollärarens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

   

  Studien visar att majoriteten av förskollärarna tänker kring naturvetenskapen som något de finner i barns vardagliga aktiviteter utifrån deras intresse och nyfikenhet. Utifrån detta förhållningssätt hittar de tillfällen att synliggöra naturvetenskapliga fenomen. Förskollärarna anser att naturvetenskap synliggörs först och främst genom att vara ute i skogen.  Upplevelser i naturen engagerar alla sinnen där naturmaterial har stor betydelse för att fånga barnens intresse att undersöka och forska vidare.

   

  I undersökningen framgår att förskollärarna saknar en djupare kunskap i det naturvetenskapliga ämnet för att utnyttja fler situationer till naturvetenskapligt lärande. Samtidigt har de positiv inställning och en vilja till ämnet där majoriteten ser möjligheter framför hinder.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • förskollärare
  • naturvetenskap
  • förskolan

  Citera det här

  '