Förskollärares uppfattningar av fenomenet fysik som innehåll i förskolans verksamhet

 • Semra Ahmetovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av fenomenet fysik som innehåll i förskolans verksamhet.  Tidigare forskning och litteratur visar att arbetet med de olika naturvetenskapliga ämnena finns i verksamheten men på grund av förskollärares olika erfarenheter och kompetenser så blir fysikämnet inte synliggjort. Studien har en fenomenografiskt inspirerad ansats. För att få svar på studiens frågeställning användes intervju som metod. Två förskollärare från tre olika förskolor intervjuades, d v s totalt sex respondenter.

  Resultatet visar att förskollärare uppfattar att fysik som innehåll i förskolan kan vara vuxenstyrt genom att man utgår från experiment, eller med utgångspunkt i vardagserfarenheter där man arbetar utifrån barns intresse för att synliggöra fysikinnehållet. 

  Tilldelningsdatum2014-mars-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Lena Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • fysik
  • förskollärare
  • förskola
  • uppfattningar
  • naturvetenskap
  • didaktik

  Citera det här

  '